basic
วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนา ฝึกทักษะฝีมือวิชาชีพขั้นพื้นฐาน สาขางานช่างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อ     สาขาวิชาชีพ

 พันธกิจ  ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐาน  ประสานความร่วมมือกับแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม

                 บริการด้านวิชาชีพพื้นฐานต่อสถานศึกษาและชุมชน

 
 เป้าประสงค์   พัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพพื้นฐานให้มีความรู้ทักษะเบื้องต้นต่อสาขางานช่างอุตสาหกรรม

                  ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับแผนกช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัย
                                   ปรัชญา แผนก                    

                     ฝีมือดี  มีวินัย  ตั้งใจฝึก                             อาจารย์ประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน 

                                   

                                                        

   ชน โพธิ์ศรี                          ณัฐพร บรรชรรัตน์                      วรวัฒน์ เพ็งบุญ
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน          รองหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน     วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น          วิชาความแข้งแรงของวัสดุ

โทร  0897075299 ,0826528122          โทร  0898075035         โทร  0831550008 

                                                                       

ปรีชา สุขอ่อน                       วุฒิโชค สุดจะคอย                    ณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
วิชางานฝึกฝีมือ                   วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม         วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

โทร    0817553773            โทร    0817455871                  โทร   0861367716            
Welcome To Basicshop Atcs
ธงชาติสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ
อาจารย์แผนกเทคนิคพื้นฐาน2555
  

อาจารย์แผนกเทคนิคพื้นฐาน

Link เวปต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์

แนะนําอาจารย์ในแผนก

หัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการอยุธยา

กิจกรรม

Newupdate

                                                                
                                                             

RSS ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news
RSS ข่าวเด่นข่าวด่วน
RSS Dailymotion
RSS Manager360 online

มุมมองของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ต่อโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย
   ครบรอบ 3 เดือนของ ดร.สมคิด กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบ S-Curve
   รู้สึกอย่างไรกับ Manager 360
   
ชอบ
88% (7 votes)
ไม่ชอบ
0% (0 votes)
เฉยๆ
13% (1 vote)
Total votes: 8


ติชม


รูปกิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

383586

โฆษณา

เชิญชม

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ฝีมือดี มีวินัย ตั้งใจฝึก
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
ใบประกาศ
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
ทําให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการที่ดี มีความอดทน มีระเบีบยบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม

กระทู้ล่าสุด

อบรมเสร็จแล้วอ่ะครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
หวัดดีพี่ๆ ทุกท่าน
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากให้คุณครูเข้าร่วมสังคมกันมากขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวคิด และความคิดเห็นต่าง ๆ
สังคม : พาณิชย์นอก
ปิดเทอมนี้ คุณครูทุกท่านอยากจะอบรมพัฒนาอะไรกันบ้าง
สังคม : พาณิชย์นอก
ทำไมลบ User ออกไม่แจ้งเจ้าของเขาก่อน :อ.ไพบูลย์ รับผิดชอบกระทู้นี้เอง
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากมีเงินเดือนมากๆๆ ต้องทำงานแบบไหนครับ ทำอย่างไร
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ (ใครตอบกระทู้นี้) จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ปราศจากโรคภัย มีความสุขสนุกดั่งปี 2555+
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีคุณครูพาณิชย์นอกทุกท่านเลยครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
การอบรมครั้งนี้ดีมากครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
อบรมแล้วใช้ให้จริงหรือเปล่า แล้วบุคลากรที่ไม่มีเครื่องมือล่ะ จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาตนเองได้
สังคม : พาณิชย์นอก

บทความล่าสุด

แจ้งกำหนดการ ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2566
สร้างโดย : ATCC
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ขอถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 2/2566 พร้อมตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ทราบ ดังนี้
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายตำแหน่ง
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
สร้างโดย : ATCC
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท ความเป็นเลิศทางวิชาการ แบบต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ขอรับทุกการศึกษา
สร้างโดย : ATCC
ผู้รับใบอนุญาติ ดร.สมจิตร ศิริเสนา มอบสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาที่ออกฝึกงาน จึงดำเนินการทำประกันกลุ่ม เฉพาะโรคโควิด-19 ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ,เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า จำนวนหลายอัตรา
สร้างโดย : ATCC