basic
วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนา ฝึกทักษะฝีมือวิชาชีพขั้นพื้นฐาน สาขางานช่างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อ     สาขาวิชาชีพ

 พันธกิจ  ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐาน  ประสานความร่วมมือกับแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม

                 บริการด้านวิชาชีพพื้นฐานต่อสถานศึกษาและชุมชน

 
 เป้าประสงค์   พัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพพื้นฐานให้มีความรู้ทักษะเบื้องต้นต่อสาขางานช่างอุตสาหกรรม

                  ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับแผนกช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัย
                                   ปรัชญา แผนก                    

                     ฝีมือดี  มีวินัย  ตั้งใจฝึก                             อาจารย์ประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน 

                                   

                                                        

   ชน โพธิ์ศรี                          ณัฐพร บรรชรรัตน์                      วรวัฒน์ เพ็งบุญ
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน          รองหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน     วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น          วิชาความแข้งแรงของวัสดุ

โทร  0897075299 ,0826528122          โทร  0898075035         โทร  0831550008 

                                                                       

ปรีชา สุขอ่อน                       วุฒิโชค สุดจะคอย                    ณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
วิชางานฝึกฝีมือ                   วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม         วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

โทร    0817553773            โทร    0817455871                  โทร   0861367716            
Welcome To Basicshop Atcs
ธงชาติสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ
อาจารย์แผนกเทคนิคพื้นฐาน2555
  

อาจารย์แผนกเทคนิคพื้นฐาน

Link เวปต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์

แนะนําอาจารย์ในแผนก

หัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการอยุธยา

กิจกรรม

Newupdate

                                                                
                                                             

RSS ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news
RSS ข่าวเด่นข่าวด่วน
RSS Dailymotion
RSS Manager360 online

มุมมองของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ต่อโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย
   ครบรอบ 3 เดือนของ ดร.สมคิด กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบ S-Curve
   รู้สึกอย่างไรกับ Manager 360
   
ชอบ
88% (7 votes)
ไม่ชอบ
0% (0 votes)
เฉยๆ
13% (1 vote)
Total votes: 8


ติชม


รูปกิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

255632

โฆษณา

เชิญชม

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ฝีมือดี มีวินัย ตั้งใจฝึก
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
ใบประกาศ
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
ทําให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการที่ดี มีความอดทน มีระเบีบยบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม

กระทู้ล่าสุด

อบรมเสร็จแล้วอ่ะครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
หวัดดีพี่ๆ ทุกท่าน
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากให้คุณครูเข้าร่วมสังคมกันมากขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวคิด และความคิดเห็นต่าง ๆ
สังคม : พาณิชย์นอก
ปิดเทอมนี้ คุณครูทุกท่านอยากจะอบรมพัฒนาอะไรกันบ้าง
สังคม : พาณิชย์นอก
ทำไมลบ User ออกไม่แจ้งเจ้าของเขาก่อน :อ.ไพบูลย์ รับผิดชอบกระทู้นี้เอง
สังคม : พาณิชย์นอก
อยากมีเงินเดือนมากๆๆ ต้องทำงานแบบไหนครับ ทำอย่างไร
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ (ใครตอบกระทู้นี้) จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ปราศจากโรคภัย มีความสุขสนุกดั่งปี 2555+
สังคม : พาณิชย์นอก
สวัสดีคุณครูพาณิชย์นอกทุกท่านเลยครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
การอบรมครั้งนี้ดีมากครับ
สังคม : พาณิชย์นอก
อบรมแล้วใช้ให้จริงหรือเปล่า แล้วบุคลากรที่ไม่มีเครื่องมือล่ะ จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาตนเองได้
สังคม : พาณิชย์นอก

บทความล่าสุด

แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข็มงวด จากเดิม 10 จังหวัดเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จึงประกาศแจ้งนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง เลื่อนการจัดการเรียนการสอน แบบปกติ (On-Site) ไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน Online (เรียนแบบออนไลน์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - เว็บไซต์ www.atcc.ac.th - ข้อความจากทางวิทยาลัย (SMS) หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ขอให้นักเรียนนักศึกษา ติดตามข่าวสารจากวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียน จาก 15 กรกฎาคม 2564 เป็น 2 สิงหาคม 2564 โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ขอให้นักเรียนนักศึกษา ติดตามข่าวสารจากวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาสามัญ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล atcc@atcc.ac.th ได้คะ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ตามมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนจาก วันที่ 1 กรกฏาคม เป็น วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ Online กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ขอให้นักเรียนนักศึกษา ติดตามข่าวสารจากวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
สร้างโดย : ATCC
แจ้งนักศึกษา เรื่องขยายเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ปรับปรุง 17 พฤษภาคม 2564) ตามตารางนี้
สร้างโดย : ATCC
กำหนดการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 'นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ' แจ้งนักนักศึกษาระดับชั้น ปวช ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้มารับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามกำหนดการ ดังนี้
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบ อีกในภายหลัง
สร้างโดย : ATCC