ATCC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Ayutthaya Technological Commercial College

*** แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2561 เป็นวันที่ 29 ต.ค. 2561 ***

********************
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน
ค่าธรมเนียมการศึกษา  คลิก

********************
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา | ข้อมูลอื่นๆ

   
  


เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้ที่จบวุฒิการศึกษา ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
1.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  1. การบัญชี 2. การตลาด 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาภาษาจีน
2.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   1. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคยานยนต์   2. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง  3. ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง  4. ไฟฟ้า-บำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง   5 . เทคนิคการผลิต-เครื่องมือกล  6. อิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สมัครเรียน ภาคสมทบ >>>คลิกเลย!!!
หลักฐานการสมัครเรียน คลิก

ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 035-335-873  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กด 0 
- ติดต่อฝ่ายวิชาการ   ต่อ 132  
- ติดต่อฝ่ายพัฒนาวินัย  ต่อ 199   
- ฝ่ายทะเบียนและการเงิน  ต่อ 107 
- ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ต่อ 125 
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 129 
- Fax:  035-335-873 ต่อ 100 - Email:  atcc@atcc.ac.th


เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

แบบฟอร์มชำระค่าเทอม
• นศ. ภาคปกติ
• นศ. ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา
• ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
• ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ระบบประกันคุณภาพภายใน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
• ตารางการใช้บริการสถานที่
• A:PSIS:
• B:PSIS:
• e-Portfolio
• แผนการจัดการเรียนรู้

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

รอบรั้ววิทยาลัย
ค้นหา 
รุ่นที่ 1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ 'สร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์' (E-Portfolio)
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-10-10 21:23:46 21 0
ทีมงานสารสนเทศ ซ่อมระบบกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ให้ใช้งานได้ครบตามจำนวนกล้องที่ติดตั้งบริเวณหน้า วท.แล้ว
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-10-10 20:34:09 20 0
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (รุ่นที่ 2)
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-10-03 14:05:03 45 0
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
เมื่อ : 2018-09-28 12:05:33 50 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สถิตินักศึกษาประพฤติดี เข้าแถวคนแรกทุกวัน 'สาขาภาษาต่างประเทศ'
เมื่อ : 2018-09-10 11:19:49 61 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กรีฑาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่13 'บัวหลวงเกมส์' ณ.สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ทำลายสถิติ 3 รายการ
เมื่อ : 2018-09-10 11:11:51 51 0 รอบรั้ววิทยาลัย
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาเรื่อง Get Ready for Digital Transformation ให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 1,2 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
เมื่อ : 2018-09-07 08:42:10 54 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-08-29 10:40:44 146 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา บุคลากรศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยไป๋เช๋อสาธารณรัฐประชาชนจีนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-08-29 10:32:06 96 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การประชุมเชิงวิชาการของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และม.ไป๋เซ่อ ประเทศจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2561
เมื่อ : 2018-08-29 10:24:17 85 0 รอบรั้ววิทยาลัย
27 สิงหาคม 2561 การวิภาคหลักสูตร ขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-08-29 10:00:21 100 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-08-18 10:32:27 124 0 รอบรั้ววิทยาลัย
8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้มีการตรวจสุขภาพทั้งระบบ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน ดังนั้น ทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย #ห่วงใยดูแลนักศึกษา
เมื่อ : 2018-08-16 11:47:10 85 0 รอบรั้ววิทยาลัย

ทั้งหมด


โฆษณา


คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ AMS
• คู่มือ AMS 2016

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• สามัญสัมพันธ์
• เลขานุการ
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคพื้นฐาน

Download.
• LOGO ATCC (PSD)
• แบบชำระค่าเทอม ภาคปกติ
• แบบชำระค่าเทอม ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ผลงานนักศึกษา
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สื่อการสอน
• ATCC.in.th
• ตามรอยเท้าพ่อ
• โทษของบุหรี่
• ึ70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ศูนย์จีนศึกษา
• E-learning

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation
• Brochure Solar Car

ข่าวสารวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-20 13:48:39 46 0 Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-05 13:46:20 116 0 Approve
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 1/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-05 13:39:58 83 0 Approve
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:23:48 209 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 07:34:45 104 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-06-04 11:04:31 389 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-05-31 14:11:00 233 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า
เมื่อ : 2018-05-31 13:55:24 185 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ด่วน!!!!!!! ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ : 2018-05-08 10:56:55 300 0 ข่าวสาร (Event) Approve
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-01-30 16:08:59 671 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
หลักฐานการสมัครเรียน
เมื่อ : 2017-12-30 22:01:58 2344 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เมื่อ : 2017-12-14 20:22:14 502 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
เมื่อ : 2017-09-08 09:37:38 727 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
เปิดรับสมัครครู ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
เมื่อ : 2017-08-31 10:58:25 942 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
วิทยาลัย รับสมัครคนทำร้านมินิมาร์ท
เมื่อ : 2017-04-25 09:08:28 887 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาบริหารธุรกิจ
เมื่อ : 2017-02-22 09:08:09 811 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาอุตสาหกรรม
เมื่อ : 2017-02-22 09:06:18 611 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

ทั้งหมดCopyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.385870 sec.