แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ

2100-1005 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ไฟล์สำหรับดาวโหลด

ไฟล์สำหรับดาวโหลด

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ทดสอบการเชื่อมโยง

YouTube

สถานีวิทยุ

Google.

สืบค้นข้อมูล

สืบค้นข้อมูล

สืบค้นข้อมูล

สืบค้นข้อมูล

ขอให้นักเรียนทุกสาขาวิชาตั้งใจเรียนกันทุกคน
Cryสวัสดีครับ

สถิติเยี่ยมชม

43277