ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ

รับสมัครครู สาขาภาษาต่างประเทศ

1. ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาขา

  • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

  • มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเป็นอย่างดี

  • เรียบเรียง/จัดการวิธีการพูด การสอน การนำเสนอได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อการสอน รูปแบบการสอนที่เข้ากับช่วงวัยนักศึกษา (ปวช. 1-3 และ ปวส. 1-2)

  • สามารถประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาภายใต้การสอนของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนได้

  • มีความสามารถในการจัดทำเอกสารต่างๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

  • มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะสำคัญอย่าง ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • มี critical thinking ในการทำงานทุกรูปแบบ อาทิเช่น ความคิดในการสอน การบรรยายความรู้ให้นักศึกษาฟัง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน รักและเข้าใจในการสอน

  • หากมีประสบการณ์สอนและมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC