Welcome to Homepage Krujaja

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

Activity

ข่าวสารจากคุณครูจ๋า
   
                                 
    
Innocent   ****ข่าวสารภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556****
      
          
9 - 20 กันยายน 2556   ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน(รอบสุดท้าย)

        23 - 26  กันยายน 2556  สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

                                      

RSS ข่าวสารวิทยาศาสตร์

สวทช. เปิดตัว
   เนคเทค สวทช. เปิดตัว FleXARs (เฟล็กซาส์) นวัตกรรมฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิว ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในเวที
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน


GISTDA แสดงจุดยืนด้านเศรษฐกิจอวกาศใหม่ของประเทศไทย ในงาน
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA แสดงจุดยืนด้านเศรษฐกิจอวกาศใหม่ของประเทศไทย ในงาน

StatisticCounter

84756

Top 10 Vote Member

MARIAM
2172 Score
Thep_Uthai
1061 Score
nawadon
545 Score
Paiboon
511 Score
kruchi
337 Score
krujaja
222 Score
auto
201 Score
nopporn
67 Score
CHA
56 Score
krusiriwan
39 Score