Advertise

เชิญชม

New Article

แจ้งกำหนดการ ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2566
Create by : ATCC
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ขอถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Create by : ATCC
แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 2/2566 พร้อมตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
Create by : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ทราบ ดังนี้
Create by : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ
Create by : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายตำแหน่ง
Create by : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
Create by : ATCC
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท ความเป็นเลิศทางวิชาการ แบบต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ขอรับทุกการศึกษา
Create by : ATCC
ผู้รับใบอนุญาติ ดร.สมจิตร ศิริเสนา มอบสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาที่ออกฝึกงาน จึงดำเนินการทำประกันกลุ่ม เฉพาะโรคโควิด-19 ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2564
Create by : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ,เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า จำนวนหลายอัตรา
Create by : ATCC

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกการตลาด
10153234_760577597313517_4340040081008937247_n.jpgSmile 25 มกราคม 2558  สอบ V net  ระดับอาชีวศึกษา
Smile 12  กุมภาพันธ์ 2558  งานวันวิชาการ
Smile 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ประเมินคุณภาพภายใน
Smile 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สอบปลายภาค
Smile 28 กุมภาพันธ์ 2558 ปิดภาคเรียน
Smile 7 มีนาคม 2558 รับใบประกาศ1069914_550801161624496_935281659_n.jpgLaughingLaughingLaughing

20140904153650irLt.jpg
               โครงการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อก้าวสู่อาเซียน 2/2557

                                                                                                 ถัดไป  2    4   5 


                                           สื่อการสอนอาเซียน
                                
https://goo.gl/NycQSd
RSS ข่าวเศรษฐกิจ
RSS

Comment(s)


StatisticCounter

99715

Activity

ตารางสอนนักศึกษา

สืบค้นข้อมูล