ATCC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา

Ayutthaya Technological Commercial College


เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 


เพิ่มเพื่อน

โฆษณา


แบบฟอร์มชำระค่าเทอม
• นศ. ภาคปกติ
• นศ. ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา
• ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
• ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ระบบประกันคุณภาพภายใน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
• ตารางการใช้บริการสถานที่
• A:PSIS:
• B:PSIS:
• ระบบ e-Learning

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
• 1.ประวัติวิทยาลัยฯ
• ...-ปรัชญาโรงเรียน
• ...-LOGO วิทยาลัยฯ
• ...-วิสัยทัศน์โรงเรียน
• 2.ข้อมูลบุคลากร
• 3.ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• 4.ข้อมูลงบประมาณโครงการ
• 5.หลักสูตรที่เปิดสอน
• 6.ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
• 7.ข้อมูลอาคารสถานที่
• 8.ข้อมูลสถานประกอบการ
• 9.ข้อมูลจังหวัด
• 10.ทำเนียบบุคลากร
• 11.แผนที่เดินทาง

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ AMS
• คู่มือ AMS 2016

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ
• หลักฐานการสมัครเรียน
• ระเบียบปฏิบัติครูและบุคลากร
• บรรยากาศในโรงเรียน
• ห้องสมุด

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• สามัญสัมพันธ์
• เลขานุการ
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคพื้นฐาน

Download.
• LOGO ATCC (PSD)
• แบบชำระค่าเทอม ภาคปกติ
• แบบชำระค่าเทอม ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ผลงานนักศึกษา
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สื่อการสอน
• ATCC.in.th

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ศูนย์จีนศึกษา
• E-learning

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation
• Brochure Solar Car

Ayutthaya Technological Commercial College

 สมัครเรียนภาคพิเศษ ติดต่อ
คุณเพชรรดา โทร. 035-229315
 
ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 035-335-873
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กด 0 
     - ติดต่อฝ่ายวิชาการ   ต่อ 132
     - ติดต่อฝ่ายพัฒนาวินัย  ต่อ 199 
     - ฝ่ายทะเบียนและการเงิน  ต่อ 107 
     - ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ต่อ 125
     - สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 129 
     - Fax:  035-335-873 ต่อ 100
     - Email:  atcc@atcc.ac.th
ข้อมูลส่วนบุคคล


ข่าวสารวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2017-12-14 20:22:14 9 0 Approve
ด่วน!!! ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2017-10-01 10:25:21 339 0 Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2017-09-08 09:37:38 319 0 Approve
เปิดรับสมัครครู ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
เมื่อ : 2017-08-31 10:58:25 338 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
วิทยาลัย รับสมัครคนทำร้านมินิมาร์ท
เมื่อ : 2017-04-25 09:08:28 416 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาบริหารธุรกิจ
เมื่อ : 2017-02-22 09:08:09 387 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

ทั้งหมด


รอบรั้ววิทยาลัย
ค้นหา 
เด็ดเว่อ!!! ภาพบรรยากาศ ATCC GAME คลิกเลยการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2017-11-17 19:29:02 250 0
คณะครูและบุคลากรทั้ง 3 สถาบันได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2017-11-09 10:27:11 86 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา ได้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ CERTIFICATE OF COLLABORATION (COC)
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2017-11-06 09:01:36 100 0
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ต.ค 60 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะครูของวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกผลวานวิจัย 13 คน
เมื่อ : 2017-10-30 15:09:59 130 0 รอบรั้ววิทยาลัย
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 2017-10-30 14:57:02 111 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2017-10-30 14:47:38 77 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รุ่นที่ 2 เสร็จสิ้นการอบรมการพัฒนาบุคคลากร 'การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0' รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
เมื่อ : 2017-10-28 09:40:14 86 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ ๑ ปี แห่งการสวรรคต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เมื่อ : 2017-10-16 10:40:56 106 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รุ่นที่ 1 การอบรมการพัฒนาบุคคลากร 'การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0' รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
เมื่อ : 2017-10-15 10:50:06 126 0 รอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายโต๊ะระดับสำหรับร่างแบบชิ้นงานของนักศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
เมื่อ : 2017-09-25 11:06:13 182 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ผู้รับใบอนุญาต และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร ของนายกรัฐมนตรี บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2017-09-19 14:02:56 174 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชา โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจัดบูธนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนระบบราง ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2017-09-19 13:57:02 234 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การประชุมประธาน ปส.กช. /นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2017-09-19 13:53:45 170 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2017-09-07 14:11:04 264 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรม CAMPUS ON TOUR YAMAHA QBIX
เมื่อ : 2017-09-06 15:54:34 344 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมนาเรื่อง 'เตรียมความพร้อม การจัดทำโครงการนักศึกษา 4.0'
เมื่อ : 2017-09-06 12:41:59 233 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙ ณ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เมื่อ : 2017-08-17 09:41:26 276 0 รอบรั้ววิทยาลัย

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
2121574  
Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.015585 sec.