ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูวาสนา
ข่าวสารจากครูวาสนา
21/11/2554 : วันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2554 ขอให้นักเรียนมาโรงเรียนด้วย และใครที่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากน้ำท่วมหนักให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

22/11/2554

                                                  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อย่าลืม ในวัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น กรุณามาฟังผลสอบด้วยนะ แล้วต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้นนะ
RSS ข่าวสารด้านบันเทิง

สถิติเยี่ยมชม

68391