คณะผู้บริหารเข้าร่วม การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนการวัดประเมินผล สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ และการรับนักเรียน นักศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC