ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูบุญนาค

แต่ละวันการทำงานต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มที่กับมัน

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

วิชาแคลคูลัส 1

คณิตศาสตร์ 2

ข่าวสารจากครูบุญนาค

            ภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาชย.3/1สอบวันพุธที่ 23 กันยายน 2558  10.05-11.05 น. ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน ห้อง 645

                          วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 08.30-11.00 น. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพฯ ห้อง 641                                                                 11.05-11.05 น. เพศวิถีศึกษา   ห้อง641
            21-24 ก.ย. 58  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
            25 ก.ย. 58       ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
            16 ต.ค.58        ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558
            20 ต.ค.58         ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช. 1-3ช่างฯ
            21ต.ค.-20พ.ย. 58  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558
            26 ต.ค.58        เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

RSS ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์

สถิติเยี่ยมชม

61333