Welcome to Homepage Kru Boonnark

แต่ละวันการทำงานต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มที่กับมัน

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

วิชาแคลคูลัส 1

คณิตศาสตร์ 2

ข่าวสารจากครูบุญนาค

            ภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาชย.3/1สอบวันพุธที่ 23 กันยายน 2558  10.05-11.05 น. ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน ห้อง 645

                          วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 08.30-11.00 น. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพฯ ห้อง 641                                                                 11.05-11.05 น. เพศวิถีศึกษา   ห้อง641
            21-24 ก.ย. 58  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
            25 ก.ย. 58       ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
            16 ต.ค.58        ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558
            20 ต.ค.58         ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช. 1-3ช่างฯ
            21ต.ค.-20พ.ย. 58  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558
            26 ต.ค.58        เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

RSS ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์

วช. เชิญชวนเยาวชนหาความรู้
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดมองค์ความรู้ ไม้มีค่า ร่วมงาน


พสกนิกรชาวไทย ชื่นชม โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา
   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจั


รมว.อว. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา

StatisticCounter

49581