คนจนเฮมีสิทธิเรียนโรงเรียนเอกชน ศธ.เตรียมจัดคูปองเรียนฟรี

คนจนเฮมีสิทธิเรียนโรงเรียนเอกชน ศธ.เตรียมจัดคูปองเรียนฟรี

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:30 น.

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้มอบให้ศธ.เร่งดำเนินการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณารูปแบบแนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล นักเรียนโรงเรียนเอกชนในรูปแบบเงินสดหรือบัตรแทนเงินเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ยึดความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน มีเสรีที่จะเลือกเรียนระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ส่วนที่ 2 ศึกษาค่าใช้จ่ายการอุดหนุนคูปองเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ที่เรียนโรงเรียนเอกชนทุกคนในอัตราเดียว และยกเลิกการกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน แนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเงินสดหรือบัตรแทนเงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ศธ.ลดช่องว่างระหว่างการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน โดยพิจารณาถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน

ด้านนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กล่าวว่า  เรื่องนี้เป็นแนวคิดของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้สช.มาพิจารณาดูความเป็นไปได้  ซึ่งสช.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องนี้แล้ว โดยจะต้องนำผลการวิจัยการใช้คูปองในประเทศต่างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอต่อ ศ.ดร.สุชาติ ด้วย ซึ่งหากดำเนินการก็ต้องดูว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ โดยต้องการให้เด็กและผู้ปกครองถือคูปองเงินอุดหนุน เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียนเป็นต้น ที่จะนำไปใช้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนไหนก็ได้และต่อไปไม่ต้องโอนเงิน อุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนเหมือนในปัจจุบัน เพียงแต่เด็กถือคูปองไปแล้วก็ให้โรงเรียนแจ้งมาเพื่อให้มีการจัดสรรเงิน อุดหนุนไปให้ตามคูปองของเด็ก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่ใช้ข้อสรุปทั้งหมดซึ่ง สช.จะเร่งศึกษารายละเอียด เสนอให้เสร็จภายในเดือนมี.ค.นี้

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า รายการอุดหนุนในโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังใช้แนวทางเดิม แต่ว่าในปีการศึกษา 2556 จะจัดสูตรการจัดสรรใหม่ที่จะจัดการอุดหนุนเพิ่มให้กับนักเรียนด้อยโอกาสมากขึ้น ซึ่งจะดูข้อมูลระดับบุคคล โรงเรียนและพื้นที่ด้วย ซึ่งสพฐ.กำลังเร่งทำรายละเอียดอยู่ ทั้งนี้ในส่วนที่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้น ทางสพฐ.จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับสำนักงบประมาณว่าควรจะต้องปรับการอุดหนุนใน รายการต่าง ๆ ของโครงเรียนฟรี เรียนดี 15ปีอย่างมีคุณภาพในปีการศึกษา2556ด้วยหรือไม่.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Paiboon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ