ดิจิตอล

โลกปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอมพิวเตอร์และดิจิตอล อิเล็คทรอนิกส์ก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับความก้าวหน้าในด้านต่าง อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือ และเครื่องจักร ได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยโดยดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสำคัญต่อการศึกษาและเรียนรู้ ทั้งตัวอุปกรณ์ตลอดจนระบบการทำงาน
ดิจิตอลถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีโครงสร้างหลักการทำงาน และวงจรแตกต่างไปจากอิเล็คทรอนิกส์ทั่วไป การศึกษาและเรียนรู้จึงต้องเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นแนวทางใช้งานตลอดจนสร้างซ่อมอุปกรณ์ทางดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้
จากHomepage นี้คุณสามารถศึกษาระบบตัวเลขการเปลี่ยนฐานและการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง ฐานสิบ ฐานสิบหก รหัสไบนารีต่าง ๆ ลอจิกเกตพื้นฐาน วิธีการลดรูปสมการลอจิก เช่น Boolean's algebra K-map เป็นต้น วงจรบวก-ลบเลขไบนารี เข้ารหัส ถอดรหัส มัลติเพล็กซ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


porn

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์