ประกาศรับสมัครครูช่างอุตสาหกรรม

รับสมัครครูช่างอุตสาหกรรม

1. ประกาศรับสมัครครูช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

  • มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบ PLC และระบบเครื่องทำความเย็น 

  • มีความรับผิดชอบสูง  

  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

2. ประกาศรับสมัครครูช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

  • มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนแบบ Solidworks, Auto Cad และ CNC

  • มีความรับผิดชอบสูง  

  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC