ประกาศรับสมัครบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประกาศรับสมัคร IT Support จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

  • เพศชาย มีอายุไม่เกิน 30 ปี

  • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

  • มีความรับผิดชอบสูง  

  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC