คณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วม งานสัมมนาวิชาการระดับชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC