แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน พร้อมตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC