การอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในงานผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และบุลากร วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 235 และ LAB 236 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC