กำหนดการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 'นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ' แจ้งนักนักศึกษาระดับชั้น ปวช ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้มารับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามกำหนดการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ลำดับ แผนก เวลา สถานที่
1 สาขาการบัญชี 08.30 น. - 09.30 น. อาคาร 6
2 สาขาการตลาด , สาขาภาษาต่างประเทศ 09.30 น. - 10.30 น. อาคาร 6
3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (COM) , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 10.30 น. - 11.30 น. อาคาร 6
4 สาขาช่างกลโรงงาน 11.30 น. - 12.30 น. อาคาร 6
5 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , สาขาอิเล็กทรนิกส์ 13.00 น. - 14.00 น. อาคาร 6
6 สาขาช่างยนต์ 14.00 น. - 15.00 น. อาคาร 6

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ .PDF ได้จ้า

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC