คณะครูและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญโล่ห์สถานศึกษาอาชีวิศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ การประชุมสืบสานอุดมการณ์สถานศึกษาวิถีพุทธ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC