ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- วุฒิทางการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีทักษะด้านการถ่ายภาพ- มีทักษะในการใช้โปรแกรมผลิตสื่อ Multimedia ได้
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น AI, PS, ID ฯลฯ
- มีทักษะทางด้านพัฒนาระบบ Web Application และเพจ Facebook
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อต่างๆ 
- มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ 
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มัทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านการผลิตสื่อและงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เขียน/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ได้ทุกวัน  แผนที่การเดินทาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC