ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560ข้อมูลการแข่งขัน

+ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / การดำเนินการ / แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
(.pdf file)
ดาวโหลดใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ (.pdf file)   ดาวน์โหลดไฟล์ .doc file   

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันกลไกอัจฉริยะ ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
2. การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
3. การประกวดแข่งขันเล่านิทาน  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
4. การประกวดมารยาทไทย ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
6. การตกแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
7. ทักษะการสร้างเว็บเพจ (WEB PAGE)  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)
8. โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย  ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf file)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC