ยินดีตอนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสร้อย
ข่าวสารจากครูสร้อย
21 /11/ 2554  เป็นวันเปิดเรียนวันแรกให้นักศึกษามาโรงเรียน
22 /11 /2554  เป็นวันรับหนังสือ
RSS ข่าวสารด้านคุณภาพชีวิต

สธ.ยันพร้อมถ่ายโอน รพ.สต. 3.2 พันแห่งไป อบจ. ตั้งทีมติดตามแก้ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน
   สธ.ยันพร้อมถ่ายโอน รพ.สต. 3,264 แห่ง บุคลากรรวม 21,829 คน ไปยัง อบจ. ตามมติ ครม. ตั้งคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำยังดูแลสุขภาพประชาชนตามเดิม


แจง 9 รพ.เอกชนจ่อถูก สปสช.เลิกสัญญา รองผู้ว่าฯ ทวิดา ย้ำยังใช้
   รองผู้ว่าฯ กทม. แจง สปสช. ร่วมกับ กทม. เตรียมความพร้อมการให้บริการปฐมภูมิรองรับสิทธิบัตรทอง รองรับผู้ได้รับผลกระทบ 220,000 คน อีก 690,000 คนเดินหน้าประสาน รพ.ทุกสังกัดตามกลไกส่งต่อ และทุกสิทธิได้


"อนุทิน" เชื่อปรับเก้าอี้ผู้บริหาร สธ.เริ่ม 1 ต.ค. ทำงานได้ต่อเนื่อง ทั้งโรคโควิด-โรคปกติ
   "อนุทิน" ยันหลังปรับผู้บริหาร สธ.ชุดใหม่ วันที่ 1 ต.ค. บริหารงานต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ปกติ มั่นใจ "หมอโอภาส" จากอธิบดีกรมควบคุมโรคขึ้นมาเป็นปลัด สธ. เชื่อมต่องาน บริการประชาชนได้ทุกมิติ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายอน

สถิติเยี่ยมชม

47106