ครูเอกชนเตรียมเฮ! ได้ปรับเงิน 1.5 หมื่นบาท ก่อนเมษายนนี้แน่นอน..แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเฮดัง...เข้ามาดูก่อน

ครู เอกชนเงินเดินน้อย รอลุ้นปรับเพิ่มทีหลัง ศธ.ทำรายละเอียดเสร็จแล้ว เตรียมชงเข้า ครม.เร็ว ๆ นี้ ได้เงินเดือนใหม่ไม่เกินเม.ย.แน่นอน ด้าน ศธ.ตั้งเป้าเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ 56 อีก 7 หมื่นล้านบาท

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่จบการศึกษาระดับปริญญา ตรีได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งจะมีผลถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ รวมถึงครูโรงเรียนเอกชนด้วยนั้น ขณะนี้ ศธ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของเรื่องนี้เพื่อเสนอนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในส่วนการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนซึ่งสำนักปลัดกระทรวง ศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงนั้น ได้จัดทำรายละเอียดเสร็จแล้ว ต้องใช้งบประมาณรองรับ 3,000 ล้านบาท เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือนมาราคม 2555 ให้ครูโรงเรียนเอกชนที่ยังรับเงินเดือนรวมค่าครองชีพไม่ถึง 15,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า มีจำนวน 140,000 คน

สำหรับการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการครูนั้น จะมีการเสนอเรื่องนี้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 27 มี.ค.นี้ โดยข้อมูลเบื้องต้นสรุปว่า ผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนจะเป็นกลุ่มครูผู้ช่วย ครู ครูที่รับเงินเดือน ค.ศ.1-ค.ศ.3 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน รวมทั้งหมดประมาณ 90,000 คน ใช้งบประมาณรองรับประมาณ 1,800 ล้านบาท

“ เชื่อว่า ประมาณเดือนมีนาคมนี้ หรืออย่างช้าสุด ประมาณต้นเดือนเมษายน ครูทุกคนจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพเริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ศธ.เตรียมจัดทำงบประมาณ 2556 ด้วย ซึ่งทางสำนักงบประมาณแจ้งให้ทราบว่า อย่างเก่งสุด ศธ.จะได้วงเงินเพิ่มอีก 14 % จากงบประมาณปี 2555 ที่ ศธ.ได้รับ 4.2 แสนล้านบาท เพราะฉะนั้น วงเงินงบประมาณ 56 ของ ศธ.น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 แสนล้านบาท” ปลัด ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายการจัดทำงบประมาณ 2556 โดยยืนพื้นจากโครงสร้างงบประมาณปี 2555 และให้เรียงลำดับความสำคัญจาก งบรายจ่ายประจำมาก่อน เช่น เงินเดือน ค่าก่อสร้างที่มีการผูกพัน ค่าสาธารณูปโภค โครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการ ส่วนโครงการที่ยังไม่จำเป็นให้ตัดงบทิ้ง ทั้งหมดนี้ต้องพอดีกับวงเงินเก่า คือ 4.2 แสนล้านบาท ส่วนอีก 7 หมื่นล้านที่อาจได้เพิ่มนั้น เก็บไว้ใช้ในโครงการใหม่ที่จำเป็นต้องดำเนินการ

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 มีนาคม 2555ข่าวเรื่องเดียวกันก่อนหน้านี้......................

ครูเอกชนเตรียมเฮ ครม. จะเสนอการปรับเงินเดือน  1.5 หมื่นบาท ภายในวันที่ 14 มีนาคม โดยใช้เงินทั้งหมด 2,401.50 ล้านบาท


           วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน 15,000 บาท ว่า หลังจากที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  รมว.ศึกษาธิการ ได้ยื่นเรื่องเสนอปรับเงินดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทาง ครม. กับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) ได้หารือกันแล้วและเบื้องต้นได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับเงินดังกล่าว พร้อมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. 14 มีนาคมนี้

           นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการปรับเงินเดือนให้ครูที่มีวฺุฒิการศึกษาปริญญาตรีได้รับเงิน จากอัตราเดิม คือ  9,100 บาท เป็น 11,680 บาท จำนวน 70,353 คน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งใช้งบระหว่างเดือน มกราคม-กันยายน จำนวน 1,094 ล้านบาท หรือ เดือนละ 121.55 ล้านบาท นอกจากนี้ การปรับดังกล่าว จะต้องปรับเพิ่มเฉลี่ยอีก 12% โดยแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 601 บาท ต่อคนต่อปี ส่วนระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 751 บาท ต่อคนต่อปี

           รองเลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า การปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนนั้น ไม่ได้จัดสรรให้ครูทุกคนในโรงเรียน แต่ทาง สช. จะยึดอัตราส่วนครู่ 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน นั่นเท่ากับว่า ถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 100 คน สช. จะให้เงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับครูแค่ 4 คนเท่านั้น

           นายชาญวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. ที่ให้เงินเดือนเพิ่มกับข้าราชการที่เงินไม่ถึง 15,000 บาท ให้มีรายได้ 15,000 บาท นั้น ในส่วนของครูเอกชน ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 3,760 แห่ง จำนวน 87,680 คน  ที่รายได้ยังไม่ถึง 15,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ ได้รวมครูเอกชนที่ได้รับการปรับเงินเดือนไปเมื่อเดือนมกราคมอยู่ด้วย โดยจะใช้งบประมาณทั้งหมด 2,401.50 ล้านบาท หรือเดือนละ  266.84 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับทางสำนักงบประมาณอีกครั้งว่า จะมีความเห็นอย่างไร เนื่องจากภาพรวมของครูเอกชนาทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,428 บาท ซึ่งถือว่าเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรีที่ 9,100 บาท อยู่จำนวนมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruchi

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ