14 สิ่ง ที่สุดในชีวิต

14 สิ่ง ที่สุดในชีวิตของเรา ลองอ่านแล้วคิดดูด้วยนะครับ...

1. ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา คือ ตัวเราเอง

The most formidable enemy in ones life is oneself.


2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา คือ ความอวดดี

The biggest failure in ones life is self-important.


3. การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา คือ การหลอกลวง

The unwiset act in ones life is deceit.


4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา คือ ความอิจฉาริษยา

The most miserable act in ones life is jealousy.


5. ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา คือ การยอมแพ้ตนเอง

The gravest mistake in ones life is self-abundonment.


6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตของเรา คือ การหลอกตัวเอง

The most sinful act in ones life is self-deception.


7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การถดถอยของตัวเอง

The most pitiful temperament in one&rsquos life is self-abasement.


8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะวิริยะ

The most admirable spirit in one&rsquos life is perserverance.


9. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง

The most complete bankruptcy in one&rsquos life is despair.


10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรา คือ สุขภาพที่สมบูรณ์

The greatest wealth in one&rsquos life is health.


11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา คือ หนี้บุญคุณ

The heaviest debt in one&rsquos life is a debt gratitide for
others help.


12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา คือ การให้อภัยและความเมตตา

The groundest gift in one&rsquos life is forgiveness and kindness,


13. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเรา คือ การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล


The biggest shortcoming in one&rsquos life is permissism on unreason.


14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจมากที่สุด คือ การให้ทาน

The greatest gratification in one&rsquos life is alms giving.


ที่มา : teenee.com

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Nipon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างยนต์