ทำไมดอกไม้จึงบานตอนกลางวัน

การตอบสนองของพืชแบบนาสติก (nastic movement)   

ทำไมดอกไม้จึงบาน

                   การตอบสนองของพืชแบบนาสติก (nastic movement) โดยมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้น เช่น แสง อุณหภูมิ พบในการหุบบานของดอกไม้ เมื่อเนื้อเยื่อผิวด้านในของดอกไม้เติบโตได้ดีกว่าผิวด้านนอก ทำให้กลีบดอกคลี่ออก เรียกว่า เอพินาสติก (epinastic) ในทำนองเดียวกัน เมื่อผิวดอกด้านนอกเติบโตได้ดีกว่าผิวดอกด้านใน จะทำให้กลีบดอกหุบเข้า เรียกว่า ไฮโพนาสติก (hyponastic)

photonasty เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นของแสง เช่น

  - การหุบและบานของดอกไม้ เกิดจากการกระตุ้นของแสงหรืออณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป  
  
 - ดอกบัวส่วนมากจะหุบในตอนกลางคืน จะบานในตอนกลางวัน  
 
 - ดอกกระบองเพชรส่วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหุบในตอนกลางวัน 
 
       การบานและหุบของดอกไม้ เกิดเนื่องจากกลุ่มเซลล์ทางด้านนอกและด้านในขยายขนาดไม่เท่ากัน ดอกไม้จะบานเมื่อกลุ่มเซลล์ทางด้านใน ของกลีบดอก ขยายขนาดมากกว่าด้านนอก ส่วนการที่ดอกไม้หุบลงเพราะกลุ่มเซลล์ทางด้านนอกขยายขนาดมากกว่าด้านใน

การตอบสนองของพืช


การหุบ-บานของดอกไม้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


samun

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เว็บไซต์แผนก