วิกฤตบรรยากาศโลก


สภาพอากาศมีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ 
  

         ในสภาวะปัจจุปันประเทศต่างๆเกิดภัยพิบัติขึ้น หรือสภาพอากาศมีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ  ระบบการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก หลายคนพยายามค้นหาทฤษฏีเพื่อแสวงหาคาตอบและแนวปฏิบัติที่จะไม่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติซ้ำเติม โดยที่มนุษย์ยังไม่ทันตั้งตัว หรือเป็นเพราะว่ามนุษย์เสพสุข จนตั้งอยู่ในความประมาท
          นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยการเปรียบเทียบในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นชัดว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติสอดคล้องกับปริมาณ      
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นด้วยสภาวะ 
ที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 นั่นก็สรุปได้อย่างแน่ชัดว่าการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

http://www.greenbizthai.com/th/images/fbfiles/images/greenhouse.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


samun

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เว็บไซต์แผนก