ยานพาหนะพลังแสงอาทิตย์ (Solar Vehicles)

ยานพาหนะพลังแสงอาทิตย์ (Solar Vehicles)
        คือยานยนต์ใช้พลังไฟฟ้า (electric vehicle – EV) ชนิดหนึ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ ทั้งนี้โดยมีแผงรับแสง (solar panels) โดยติดตั้งแผงรับแสงนี้ไว้ที่หลังคา หรือส่วนต่างๆของยานพาหนะ ที่ทำสำหรับรองรับแสงอาทิตย์ (solar jacket) แล้วต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่และเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีตัวเซลแสงอาทิตย์และ เปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังไฟฟ้า (electrical energy)

รถพลังแสงอาทิตย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาถึงในระดับผลิตเป็นรถที่ขายในตลาดได้ตามปกติในปัจจุบัน โดยทั่วไปยังเป็นในระดับเพื่อการสาธิต และการฝึกหัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาทางวิศวกรรม และเป็นงานวิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาล โดยทั่วไปแล้ว พลังแสงอาทิตย์สามารถใช้กับเรือ (solar boats) ซึ่งมีการผลิตขายในเชิงพาณิชย์แล้ว

พลังแสงอาทิตย์ที่ได้นั้นยังมีความไม่แน่นอน ตามสภาพดินฟ้าอากาศ มีแสงในตอนกลางวัน แต่ไม่มีในตอนกลางคืน และในยามที่ท้องฟ้ามีเมฆหมอกมาก คุณภาพของแสงก็จะลดลง แต่ในภูมิประเทศที่มีแสงแดดจ้า ดังในบริเวณทะเลทราย ภูมิอากาศแห้งแล้ง ดังในรัฐเนวาด้า (Nevada)
ในสหรัฐ หรือในเขตทะเลทรายและเขตแห้งแล้งกลางประเทศของออสเตรเลีย และในอีกหลายประเทศ ยานพาหนะดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกเพื่อการเดินทาง
 
                            

                               รูปรถพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


prayuth

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ช่างยนต์