คุณค่าหลังธนบัตร

แต่ละวัน...คุณใช้'ธนบัตร'ราคาไหนบ้าง 

        แน่นอน คุณรู้ว่า ' ธนบัตร'มีค่า แต่คุณรู้ไหมครับว่านอกจาก ' ค่า'คือราคาของตัวเองแล้ว ' ธนบัตร'ยังมี ' คุณค่า' 

เพราะ ' หลังธนบัตร'มีสิ่งดีๆที่สอนเราอยู่ แต่เราไม่เคย ' อ่าน' นอกเหนือจากไม่ค่อยสังเกตุว่า ' หลังธนบัตร'แต่ละราคาเป็นภาพของกษัตริย์องค์ไหน ขอนำ'คุณค่า'หลังธนบัตรมาบอก..


ธนบัตร ๒ o บาท ... คุณรู้ไหมว่าเป็นภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหน 
คำตอบก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และ ' คุณค่า' หลังธนบัตรนี่ มีข้อความว่า 

' ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความสุจริตและถูกต้อง ตามทำนองคลอง
ธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมือง ก็จะผ่านพ้นไปได้มาถึงแบงก์ร้อย 
     
ส่วนใหญ่คงจำกันแม่นว่า ' หลังธนบัตร' สีแดงใบละร้อย เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

แต่คุณเคยรู้ ' คุณค่า' หลังธนบัตรนี้ไหม คำตอบนี่เลย.. 
' ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเป็นวิธีทาสทำสารกรมธรรม์ ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลย ที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่เป็นเครื่องกีดขวางทางเจริญ ประโยชน์และสุขสำราญ ของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง   ซึ่งจำเป็นจะต้องเล! ิกถอน อย่าให้มีประเพณีทาสในพระราชอาณาจักรนี้ กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่นแบงก์ ๕ oo ล่ะ ใช้ธนบัตรสีม่วง รู้ไหมเป็นภาพพระองค์ไหน 
     
แน่นอนว่าหลายคนคงนึกไม่ออก ..เพราะเป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ในเราทราบคือ.. 
     
' การงานสิ่งใดของเขาที่ดี ควรจะเรียนร่ำเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา   แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว


แบงก์ใหญ่ที่สุด ธนบัตรใบละ ๑ ooo บาท 
     
หลายคนทราบดีว่าเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เคย ' อ่าน' สิ่งที่มี ' คุณค่า'หลังธนบัตรไหม 
     
เศรษฐกิจแบบพอเพียง … เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


nawadon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างยนต์