5W1H มีดีอย่างไร

ทฤษฎี 5W 1H


'การที่เราจะกำหนดเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ คุณควรจะต้องตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ให้ครบ

Who- ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พนักงานในองค์กร หรือสื่อมวลชน

What - สารอะไรที่เราจะสื่อออกไปในการประชาสัมพันธ์ ประเด็นข่าวที่ต้องการเผยแพร่ออกไป เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ การแก้ข่าวลือ การบริจาคเพื่อสังคม

Where - ช่องทางในการสื่อสารที่เราจะสื่อออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ใหม่ของบริษัท เราจะใช้สื่ออะไร จะลงบทความในกรุงเทพธุรกิจ หรือสกุลไทยดี จะสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านรายการข่าวเศรษกิจหรือกระแสหุ้นดี จะโฆษณาตาบิลบอร์ดหรือจัดงานที่พันธุ์ทิพย์ดี ต่างๆเหล่านี้คือโจทย์ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องตอบให้ได้ และเพราะอะไร

When - เมื่อไรที่คุณจะสื่อสารออกไป ตอนที่เหตุการณ์บริษัทกำลังจะถูกซื้อกิจการ ผู้บริหารควรประชาสัมพันธ์ทันทีที่เกิดการตกลงเซ็นต์สัญญา หรือหลังจากหุ้นส่วนใหม่เข้าควบกิจการแล้ว

Why- ทำไมคุณต้องออกมาให้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ด้วย ให้ข่าวเพราะต้องการให้องค์กรดูทันสมัยขึ้น หรือพูดให้ข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่นักลงทุน หรือประชาสัมพันธ์เพื่อลดกระแสต่อต้านจากสังคม

How- จะทำอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่หรือโรงแรมใหญ่ดีกว่า ด้วยการเชิญใครออกมาพูดถึงเรา เช่นบริษัทขายสีทาบ้านจัดงานสัมนาวิชาการโดยเชิญสมาคมสถาปนิกและมัณฑนากรมาร่วมด้วยจะดีหรือไม่ บริษัทขายผงซักฟอกจะประชาสัมพันธ์ตัวเองได้อย่างไร หากเชิญโรงเรียนทั่วประเทศส่งภาพปะติดที่ทำจากซองผงซักฟอกมาประกวดระดับประเทศจะเป็นข่าวได้ไหม ยอดขายและภาพลักษณ์จะเพิ่มขึ้นจริงหรือ (งานนี้ถูกจัดขึ้นจริงมาแล้ว 3 ปีติดต่อกันโดยบริษัทขายผงซักฟอกแห่งหนึ่ง) '

--------------------------- 


การใช้ 5W 1H ในการจับประเด็นวรรณกรรม
http://coe.jmu.edu/LearningToolbox/5w1h.html

การใช้ 5W 1H ในการบริหารการประชุม
http://www.mazur.net/tqm/teams.htm

การใช้ 5W 1H ในการวิจัยกระบวนการผลิต

http://www.hoteifoods.co.jp/profile_english/new_zd/new_zd.html
-----------------------
ที่มา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruchi

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ