ATCC Article


หลักฐานการสมัครเรียน
การรับสมัคร
       สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน (ไม่หยุด วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 2 สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่

***กรณีสมัครพร้อมมอบตัว ให้นำผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำการแทน มาในวันที่มอบตัว

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
       1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3 รูป
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา จำนวน  1 ฉบับ
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา-มารดา อย่างละ  2 ฉบับ
       4. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป)
       5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของตนเองและบิดา-มารดา (ถ้ามี)

วท.เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาหรือ พาณิชย์นอก ATCC เปิดรับ ปวส.ภาคสมทบ หลักสูตร 2 ปี สมัครและมอบตัวจ่าย 2,900.- ที่เหลือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ จนจบ รับผู้จบ.ปวช/ม.6 เรียนต่อสาย..บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ไอที

สมัครเรียนในเทอมที่ 2/2561
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 61
เริ่มเรียน เดือน พฤศจิกายน 61
เปิดเฉพาะ การบัญชี ภาคสมทบและ ระบบขนส่งทางราง ภาคปกติเทอม 2 ใน 2 สาขานี้เท่านั้น

====================
ส่วนสาขาอื่นๆ เปิดรับทุกสาขาในปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร 1 มค 62 เป็นต้นไปหรือสามารถสมัครออนไลน์ไว้ได้
====================

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวช. ปวส. 2561รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


ATCC
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.029333 sec.