การใช้ ภาษา php ตัดเกรด 8 ระดับ

รูปแบบแสดงผลที่ต้องการ

คิดเกรดนักศึกษา


นักศึกษาคนที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 50 ได้เกรด 1
นักศึกษาคนที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 55 ได้เกรด 1.5
นักศึกษาคนที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 60 ได้เกรด 2
นักศึกษาคนที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 65 ได้เกรด 2.5
นักศึกษาคนที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 70 ได้เกรด 3
นักศึกษาคนที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 75 ได้เกรด 3.5
นักศึกษาคนที่ 7 มีคะแนนเท่ากับ 80 ได้เกรด 4

โดย นายชินะสิทธ์ มณีเบญจรัตน์
ตัวอย่างโค๊ด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruchi

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ