คิดบวก ชีวิตบวก

คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

ความทุกข์ขยายตัวตามระดับความเข้มข้นของความยึดติด

เวลาเจองานหนัก                  ให้บอกตัวเองว่า    นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน           ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
เวลาเจอความทุกข์หนัก          ให้บอกตัวเองว่า    นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด        ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
เวลาเจอคำตำหนิ                   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เวลาเจอคำนินทา                   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย
เวลาเจอความผิดหวัง              ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
เวลาเจอความป่วยไข้              ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
เวลาแม่ตาย                          ให้บอกตัวเองว่า   จะได้โตเป็นผู้ใหญ่ซะที
เวลาเจอความพลัดพราก          ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง
เวลาบ้านไฟไหม้                    ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือโอกาสเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ใหม่ที่ไม่ได้ทำมานาน
เวลาเจอลูกหัวดื้อ                   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เวลาเจอแฟนทิ้ง                     ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง
เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ    ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน            ให้บอกตัวเองว่า   นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
เวลาเจอคนเลว                      ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์
เวลาเจออุบัติเหตุ                   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง      ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือบททดสอบว่าที่ว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”
เวลาเจอวิกฤต                       ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”
เวลาเจอความจน                   ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
เวลาเจอความตาย                 ให้บอกตัวเองว่า   นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

ที่มา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

           วิกิคำคม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Nipon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างยนต์