เรียนช่างกลฯจบแล้วทำงานอะไรได้ ?

วิศวกรรม :
วิศวกรรม (Engineer) การกระทำที่ก่อให้เกิด การออกแบบ การผลิต และการใช้งาน สิ่งของ หรือกระบวนการ สำหรับแก้ไขปัญหา ของมนุษย์ โดยมีหลักการ เชิงเทคนิคและหรือเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยองค์ความรู้ ทาง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประสบการณ์

ช่างกลโรงงาน :
ช่างกลโรงงาน(Machine Shop) เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่างๆ เช่นโลหะ อโลหะ พลาสติกหรือวัสดุทาง วิศวกรรมอื่นๆ ด้วยกรรมวิธีการผลิต ที่หลากหลาย เช่นตีขึ้นรูป งานหล่อ งานตัดขึ้นรูป เช่นงานตัด งานกลึง งานกัด งานเจาะฯ หรือด้วยแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ชิ้นส่วน(Parts) ที่ใช้เฉพาะงานอย่าง เช่นเข็ม ตะปู ลูกสูบ แผ่นCD ฯลฯ หรือประกอบรวมกัน เป็นเครื่องจักร (Machine) เครื่องมือ (Tool) เช่น คีมล็อค สว่าน รถยนต์ เครื่องบิน เรือรบเป็นต้น ดังนั้นช่างกลโรงงาน จึงเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรม

CAD-CAM-CAE  :
CAD (Computer Aided Design) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ CAM (Computer Aided Manufacturing) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการผลิต CAE (Computer Aided Engineering) เป็นการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรมต่างๆ

Plastic Mold  :
Plastic Mold (แม่พิมพ์พลาสติก) เป็นเครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปพลาสติก ด้วยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เช่นการเป่า(Blow Mold) การฉีด(Injection Mold)... ให้ได้ชิ้นงานพลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่นขันน้ำ แปรงสีฟัน ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Machine

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ช่างกลโรงงาน