การใช้ระบบบริหารจัดการ MyRMS และ Mail

คลิป VDO สอนการใช้งาน
ระบบ MyRMS

สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง

ใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application)

1. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MyRMS (IOS ,Android)
2. การเข้าใช้งาน MyRMS (สำหรับนักศึกษา, ผู้ปกครอง)

ใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

1. การเข้าใช้ระบบบริหารจัดการ MyRMS (สำหรับนักศึกษา, ผู้ปกครอง)
Website: rms.atcc.ac.th
 

คลิป VDO สอนการใช้งาน
ระบบ Mail

สำหรับนักศึกษา

ใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น (Application)

1. ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Gmail สำหรับ (IOS)  *ระบบ Android ไม่ต้อง ดาวน์โหลด
2. การเข้าใช้งาน Gmail (สำหรับนักศึกษา)

ใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

1. การเข้าใช้ระบบบริหารจัดการ Gmail (สำหรับนักศึกษา)
Website: www.google.co.th