ส่งหลักฐานการสมัครเรียน

ในการส่งหลักฐานการมอบตัวเข้าเรียน  นักศึกษาหรือผู้ปกครองจะต้องใช้ชื่อบัญชีอีเมล์ ที่วิทยาลัยฯ ออกให้ หรือ ใช้ชื่อบัญชีอีเมล์ที่เป็น Gmail เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันระบุตัวตน  ในการส่งเอกสารหลักฐานทางราชการ เพื่อควาปลอดภัยของข้อมูลของนักศึกษาและผู้ปกครอง

คลิกเพื่อส่งหลักฐานการมอบตัวสมัครเข้าเรียน