3901-2107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (PHP)

3901-2107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (PHP)

งานที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน   

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน PHP
บทที่ 3 php เบื้องต้น      การแสดงผลลัพธ์      ใบงาน ที่ 2
งานที่ 2 (ใบงานที่ 1)ให้นักศึกษาแสดงผลการทำงานของไฟล์ตัวอย่าง
                  ในใบความรู้บทที่ 3 โดยกอปปี้หน้าแสดงผลทาง บราวเซอร์ลงใน Word
                   แล้วบีบอัดไฟล์เป็นชื่อนักศึกษาตามด้วยงานที่ 2 นามสกุล rar
                   เช่น  chinasitwork2.rar แล้วส่งทางเว็บไซต์
บทที่ 3 สรุป
บทที่ 4 สรุป
บทที่ 5 ตัวอย่างงานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์  ใบงาน

บทที่ 6 ใบความรู้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข 
                ใบความรู้คำสั่งทำซ้ำ  source code
            ใบงานคำสั่งทำซ้ำ1

               ใบงานคำสั่งทำซ้ำ 2
บทที่ 7 การสร้างฟังก์ชั่นของ PHP ตัวอย่างงาน
บทที่ 8 ฟังก์ชันของ PHP ที่จัดเตรียมไว้ ใบงาน1

สอบครั้งที่ 3 เรื่อง ระบบฐานข้อมูล 
ตัวอย่างเว็บ่ที่จะให้อัพโหลด

ใบงาน2