ใบงานสัปดาห์ที่ 3

ใบงานสัปดาห์ที่ 33.  ต้อยอายุ 14 ปี โดโด้และบีบีอายุ 18 ปี พี่เอ๋ยน้องเอย อายุ 13 และ12 ตามลำดับ ต๊อบ แม็ค และกัน อายุเท่ากันคือ 15 ปี จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอายุของเด็กๆกลุ่มนี้

4. สมาชิกในครอบครัวกิตติชัย ปู่ ย่า ยาย พ่อ แม่ น้า น้อง มีอายุ 18,65,60,72,45,43,34,12 ตามลำดับ

จงหาอายุเฉลี่ยของครอบครัวนี้