แผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอน

โครงการสอน

     รหัส     3100-0107                  วิชา ความแข็งแรงของวัสดุ            3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลาเรียน

จำนวน (ชม.)

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ชี้แจงวิธีการเรียนและปฐมนิเทศก่อนเรียน

3

 

3

2

ความเค้น

1. ความเค้น

2. ชนิดของความเค้น

    2.1 ความเค้นดึง

    2.2 ความเค้นอัด

    2.3 ความเค้นเฉือน

 

 

 

2

 

 

 

1

 

3

3

ความเครียด

1. ความเครียดดึง

2.ความเครียดอัด

3. ความเครียดเฉือน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

5. กฎของฮุค

6. ค่าความปลอดภัย

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

4

ความเค้นรอยเชื่อม

1. ภาชนะทรงกระบอกภายใต้ความเค้นภายใน

    1.1 ความเค้นตามแนวยาว

    1.2 ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง

2. ความเค้นในผนังถ้าทรงกลมผนังบาง

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

การต่อแบบหมุดย้ำ

1. ลักษณะการต่อแบบหมุดย้ำ

    1.1 การต่อเกย

    1.2 การต่อชน

2. ลักษณะการแตกหัก การขาดของหมุดย้ำ และแผ่นต่อ

3. ประสิทธิภาพรอยต่อ

 

 

 

3

 

 

 

3

6

6

การต่อแบบการเชื่อม

1. การเชื่อมแบบต่อชน

2. การเชื่อมแบบต่อเกย

 

2

 

 

1

3

7

แรงบิด

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นจากแรงบิด

2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเค้นเฉือน

3. ลักษณะการขาดเนื่องจากแรงบิด

4. เพลากลมตัน

5. เพลากลมลักษณะกลวง

6. ความสัมพันธ์แรงบิดและกำลัง

7. การเชื่อมต่อเพลาโดยใช้สลักเกลียว

8. กรณีเพลาวัสดุต่างกันและมีขนาดไม่เท่ากัน

9. ปลายเพลาทั้งสองถูกยึดแน่น

10. กรณีเพลาสวมเข้าด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

15

8

โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนในคาน

1. ลักษณะของคาน

    1.1 คานแบบง่าย

    1.2 คานยื่น

    1.3 คานช่วงเดียวปลายยื่น

    1.4 คานปลายยึดแน่น

    1.5 คานปลายด้านหนึ่งยึดแน่นอีกปลายด้านหนึ่งมีจุดรองรับ

2. ชนิดของแรงและน้ำหนักกระทำบนคาน

    2.1 แรงกระทำเป็นจุด

    2.2 แรงกระทำกระจาย

    2.3 แรงคู่ควบหรือโมเมนต์

    2.4 แรงรวม

3. เครื่องหมาย

   3.1 เครื่องหมายแรงความเค้นเฉือน

   3.2 เครื่องหมายโมเมนต์ดัด

4. แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน

   4.1 แผนภาพแรงกระทำลงบนคาน

   4.2 แผนภาพแรงเฉือน

   4.3 แผนภาพโมเมนต์ดัด

5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนโมเมนต์ดัดและน้ำหนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

9

ความเค้นดัดในคาน

1. ชนิดความเค้นดัดในคาน

     1.1 ชนิดความเค้นดัดในคาน

     1.2 ความเค้นดัดทั่วไป

2. การหาตำแหน่งแนวแกนสะเทิน

 

 

2

 

 

1

3

10

ความเค้นเฉือนในคาน

1. ความเค้นเฉือนในคานพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. ความเค้นเฉือนในคานพื้นที่หน้าตัดรูปวงกลม

3. ความเค้นเฉือนในคานพื้นที่หน้าตัดรูปตัวไอ

 

 

 

2

 

 

 

1

3

11

แผนธุรกิจ

1

2

3