ตัวชี้วัดรายวิชา/ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักความแข็งแรงของวัสดุและประยุกต์ในงานเครื่องกล
  2. คำนวณความเค้นและความเครียด
  3. คำนวณความดันและการเชื่อม
  4. คำนวณแรงบิดและแรงเฉือน
  5. คำนวณโมเมนต์ในคานได้
  6. คำนวณคุณสมบัติของวัสดุ