คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาเรื่องความเค้น ความเครียด ภาชนะอัดความดัน รอยเชื่อม แรงบิด แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคาน ความเค้นเฉือนในคาน และการประยุกต์ใช้งานในงานเครื่องกล