ประวัติครูผู้สอน

อ.ณัฐพล จันทร์ประเสริฐ  บ้านอยู่ที่ 17/1 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย
จ. พระนครศรีอยุธยา

เป็นคนอยุธยาโดยกำเนิด ทำงานก็อยู่ อยุธยา เป็นครู มา 6 ปี
สอนทั้ง พณิชยกรรม และ ช่างอุตสาหกรรม

อยู่ แผนก เทคนิคพื้นฐาน รร เทคนิคพณิชยการอยุธยา 
ชื่อเล่น  อ.อ้น
ชอบที่สุดอันดับ 1 แมว
ชอบที่สุดอันดับ   2 เกมส์
สีที่ชอบ      ดำ