ยินดีตอนรับเข้าสู้โอมแพจครูว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ข่าวสารจาก ครูว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ

ปิดเทอมแล้ว 2555  

2. เตรียมตัวไปปัจฉิมนิเทศครับ ที่ จ.ชลบุรี
    
รุ่นที่ 1         26-27 มีนาคม  2555
รุ่นที่ 2         29-30 มีนาคม  2555
รุ่นที่ 3         02-03 เมษายน 2555

3.สุขสันวันเกิดครับอาจารย์ นพพร ขอให้มีความสุข สมหวังและมีสุขภาพแข้งแรงครับ
 
4.ปิดเทอมนี้  จะมีท่านใดไปเที่ยวทะเลไหมครับ 
สุขสันวันเปิดเทอมครับคุณครู
พี่น้อง ทพอ.

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ขอให้พี่น้องวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยอยุธยาไปร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุ่งมะขามหย่อง  เวลาเสด็จโดยประมาณ 17.20 น
RSS ข่าวสารโลกยานยนต์

สถิติเยี่ยมชม

99300