Activity

Advertise

การแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ของ บริษัท HINO ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์บริการ HINO สาขาพระนครศรีอยุธยา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ภาพในfacebook   ภาพในเว็บแผนก

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27
วันที่ 28-29 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2

 

การแข่งขันรถ eco challenge 2012-13

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามทดสอบยางบริดจสโตน อ.หนองแค จ.สระบุรี
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่

 

รับประทานถ้วยรางวัลจาก

'พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ'

ในรายการแข่งขัน Word Eco Car Grand Prix Thailand 2012
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่

 

StatisticCounter

106546

เว็บไซด์..ที่น่าสนใจ

ค่าย..รถยนต์

รายวิชาของ ปวช.ปี 1

รายวิชาของ ปวช.ปี 2

รายวิชาของ ปวช.ปี 3

รายวิชาของ ปวส.ปี 1

รายวิชาของ ปวส.ปี 2

รายวิชาของ ปวส.ม.6 ปี 1

รายวิชาของ ปวส.ม.6 ปี 2

New Article

การประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ครูผู้สอน ผู้บริหาร สถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Create by : ATCC
โครงการเสริมสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ให้กับนักศึกษาชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์ โดย จ. เจริญชัย มอเตอร์กรุ๊ป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสัมมนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Create by : ATCC
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักศึกษา ร่วมงาน 'เปิดบ้านวิชาการ Open the Academic House 2019' การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
Create by : ATCC
นายกิตติพงษ์ ภาคกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 'COMIT' ประจำปีการศึกษา 2562
Create by : ATCC
ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประธานเปิดงาน 'PATH OF TECHNOLOGY #COMIT2020' การประชุมผู้ปกครอง และชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
Create by : ATCC
คณะผู้บริหารเข้าร่วม การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนการวัดประเมินผล สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ และการรับนักเรียน นักศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Create by : ATCC
คณะครูและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญโล่ห์สถานศึกษาอาชีวิศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ การประชุมสืบสานอุดมการณ์สถานศึกษาวิถีพุทธ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Create by : ATCC
กำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบดังนี้
Create by : ATCC
การสอบโครงการนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Create by : ATCC
พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์พรสุข แสงขาว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดตึก (พระตำหนักพระเจ้าเสือ) ❝ นับแต่นี้ต่อไปไม่มีแล้ว ร่มโพธิ์แก้วลาลับสลาย เคยอยูุ่สุขเห็นมิ เว้นวาย มิลืมสายสัมพันธ์นิรันดร รำลึกคุณความดีที่ท่านสร้างทุกสิ่งอย่างย้ำเตือนเหมือนอนุสรณ์ ประทับจิตตรึงใจให้อาวร สุดร้าวรอนเหว่ว้าถ้วนหน้ากัน ขอกุศลผลบุญหนุนนำท่าน ชี้ทางอันประสบสุขเกษมสันต์ นำวิณญานสู่แดนฟ้านภาพรรณ สถิตย์ชั้นทิพย์วิมานนิรันทร์เทอญ❞
Create by : ATCC
RSS โลกยานยนต์


   


ชมภาพสวยริมสนาม เอเชี่ยน เลอร์มังส์ ซีรี่ส์ 2020
   ภาพบรรยากาศก่อนการเริ่มแข่งขันรถยนต์รายการระดับเอเชีย


อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ฯ สร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ
   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ สืบสานแนวทาง

RSS ครอบครัวข่าว 3

กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
   กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top 10 Vote Member

MARIAM
2172 Score
Thep_Uthai
1061 Score
nawadon
545 Score
Paiboon
511 Score
kruchi
337 Score
kruchon
321 Score
krujaja
222 Score
auto
201 Score
nopporn
67 Score
CHA
56 Score